Yorick

Yorick har blitt en fast følgesvenn når jeg er ute og fotograferer. Yorick er egentlig 2 hodeskaller – Yorick med og uten underkjeve. Siden «han» (eller «de») er med på en rekke bilder, har Yorick fått en egen kategori.

Yorick er oppkalt etter en fiktiv figur i William Shakespeares skuespill Hamlet. Han er en død hoffnarr som får skallen gravd opp av graveren i Akt 5, Scene 1 i stykket. Synet av Yoricks skalle fremkaller en monolog fra prins Hamlet på dødelighet:
«Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio; a fellow of infinite jest, of most excellent fancy; he hath borne me on his back a thousand times; and now, how abhorred in my imagination it is! My gorge rises at it. Here hung those lips that I have kissed I know not how oft. Where be your gibes now? Your gambols? Your songs? Your flashes of merriment, that were wont to set the table on a roar?»

Skallen har altså ikke noe med «to be or not to be» å gjøre. Det er en vanlig misforståelse – eller rettere: en usannhet som «alle» har hørt…

Yorick

Waiting for the London broadcasting

Autumn Mood

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

To be or not to be - or better never to have been?

The forever sight

brainless nesting